Een dga met een pensioen in eigen beheer ontvangt vanaf oktober 2014 geen pensioenuitkeringen meer van zijn beheervennootschap. Hij betaalt de loonheffingen die daardoor zijn verschuldigd uit zijn privévermogen. Deze betalingen boekt hij in zijn rekening-courant bij deze bv. De niet uitgekeerde pensioenbedragen zijn deels verrekend met de eigenwoningschuld bij deze bv. De rest is in rekening-courant geboekt. Begin 2016 heeft de dga zijn eigenwoningschuld volledig afgelost. Daarna zijn de niet uitgekeerde pensioenbedragen volledig in rekening-courant geboekt. In zijn aangifte inkomstenbelasting over 2017 wil de dga zijn vordering op de beheervennootschap afwaarderen. Maar de Belastingdienst gaat daarmee niet akkoord.

Lees meer