Op 13 september 2022 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen wat ziet op lenen bij eigen vennootschap(pen). Dit kan grote gevolgen hebben voor veel aanmerkelijkbelanghouders. Het is immers geen geheim dat veel aandeelhouders lenen bij een eigen vennootschap, vooral als het gaat om directeur groot aandeelhouders (DGA’s).

Wij van Vijzelman Fiscaal Advies zijn gespecialiseerd in het fiscale, het civiele en het notariële recht en kunnen u dus op al deze (overlappende) gebieden van dienst zijn. In dit stuk wordt ingegaan op wat het wetsvoorstel inhoudt en wat de fiscale gevolgen voor u kunnen zijn.

Oorzaak
Er is al langer veel te doen over de grote bedragen die aanmerkelijkbelanghouders kunnen lenen bij hun vennootschappen. Dit onderwerp is controversieel, omdat de mogelijkheid om te lenen voor aanmerkelijkbelanghouders voordelig uitpakte op fiscaal gebied. Sterker nog, in de literatuur werd, door de mogelijkheid om te lenen, box 2 bestempeld als een ‘pretbox’. Dit komt vooral omdat een aanmerkelijkbelanghouder pas belasting hoeft te betalen over bijvoorbeeld aandelen, op het moment dat ze een waarde van hun aanmerkelijk belang laten uitkeren. Als ze de waarde niet laten uitkeren, maar een lening afsluiten bij de vennootschap komt het erop neer dat er nauwelijks belasting wordt betaald.

Het wetsvoorstel
De Tweede Kamer probeert dit soort grote leningen nu tegen te gaan met het nieuwe wetsvoorstel. Vanaf 2023 mag een aanmerkelijkbelanghouder samen met zijn of haar partner slechts nog 700.000 euro onbelast lenen van een eigen vennootschap. Aanvankelijk lag de grens 500.000, maar later is dit alsnog verhoogd in het coalitieakkoord.
Als u samen met uw partner meer dan 700.000 euro leent, dan moet u 26,9% inkomstenbelasting betalen over het bedrag dat 700.000 te boven gaat. Dit bedrag wordt belast alsof het een dividenduitkering is.

De wet geldt voor iedereen met een belang van minstens vijf procent in de vennootschap waar ze een lening hebben. Alle typen leningen vallen hieronder. Zowel zakelijke als onzakelijke. Een lening kwalificeert ook als de aanmerkelijkbelanghouder leent en vervolgens doorleent.
De wet is daarnaast niet alleen van toepassing op de aanmerkelijkbelanghouder en zijn of haar partner. Een lening van een verbonden persoon kan ook in aanmerking worden genomen. Als het gaat om een verbonden persoon kunt u onder andere denken aan:
• (Klein)kinderen;
• (Groot)ouders;
• Personen die verbonden zijn aan uw partner.

Er is wel een uitzondering op het wetsvoorstel. Dit is geregeld in het Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap. Het gaat om een lening die een eigen woning moet financieren.

Gevolgen
Het wetsvoorstel gaat in 2023. Dit betekent dat het eerste toetsmoment op 31 december 2023. Een aanmerkelijkbelanghouder kan tot dat moment bovenmatige schulden aflossen, om te voorkomen dat er belasting over de schuld moet worden betaald.
Het is belangrijk om te begrijpen dat de grens van 700.000 niet alleen voor de aanmerkelijkbelanghouder zelf geldt, maar ook voor alle verbonden personen die zelf geen aanmerkelijk belang hebben. Er is dus een mogelijkheid dat niet alleen over een eigen schuld belasting betaald zal moeten worden.

Vijzelman Fiscaal Advies
Lenen van een eigen vennootschap is een bekend fenomeen binnen de fiscaliteit met vele belangen. Vooral als het gaat de huidige situatie van box 2 en het nieuwe wetsvoorstel. Om dit onderwerp zo goed mogelijk te navigeren en te voorkomen dat u voor verrassingen komt te staan of onnodig belasting betaalt, is het belangrijk om van de juiste kennis voorzien te zijn. Vijzelman is een prijswinnend advieskantoor met een 3-in-1 combinatie betreffende de belangrijkste rechtsgebieden. Voor advies in het kader van de Inkomstenbelasting en het nieuwe wetsvoorstel bent u bij ons dus op het juiste adres.