Een werkgever stelt dat hij overuren en niet-opgenomen vakantiedagen niet hoeft te betalen vanwege tijdens de coronalockdown gemaakte afspraken met het personeel. Het hof oordeelt dat de werkgever de overuren inderdaad niet hoeft te betalen. Wat betreft de niet-opgenomen vakantiedagen is het hof echter – in tegenstelling tot de kantonrechter – van oordeel dat de […]

Lees meer