Een eigenaar van een eigen woning had in 2017 (een deel van) deze woning verhuurd. De totale verhuuropbrengst bedroeg € 9.546. Dit bedrag bestond uit € 2.015 aan opbrengsten uit de verhuur van de gehele woning en uit € 7.531 aan opbrengsten uit de verhuur van een deel van de woning. Nu stelt de wet dat 70% van de verhuuropbrengsten uit een tijdelijk verhuurde eigen woning belast zijn. Maar in deze zaak meent de eigenaar van de woning dat deze regeling alleen ziet op de verhuuropbrengsten uit een volledig verhuurde woning. Hof Amsterdam gaat hierin niet mee. Het hof koppelt de verhuurregeling aan het begrip eigen woning. Het tijdelijk verhuren van een woning ontneemt niet het karakter van eigen woning. Dat geldt ook bij gedeeltelijke verhuur. Maar daarom geldt de verhuurregeling ook bij verhuur van een deel van de eigen woning.

Lees meer