Fiscale oudedagsreserve kan vanaf 1 januari 2023 niet meer gedoteerd worden

In dit stuk wordt kort ingegaan op de afschaffing van de fiscale oudedagsreserve (FOR)

Per 1 januari 2023 kunnen er geen fiscale oudedagsreserves meer worden gevormd. Dit is vastgelegd in het Belastingplan 2023. Het is hierbij belangrijk dat op 31 december 2022 bestaande FOR-standen nog volgens het alsdan geldende regime moeten worden afgehandeld. De reden voor de afschaffing is vooral dat de FOR niet wordt gebruikt zoals het was bedoeld: een oudedagsvoorziening. In plaats daarvan heeft men de FOR gebruikt als een mogelijkheid tot belastinguitstel. Slechts de helft van de gevallen waarin de FOR vrijvalt, wordt een lijfrente-uitkering aangeschaft. Dat is volgens de Tweede Kamer te weinig om van een oudedagsvoorziening te kunnen spreken.

Lees meer