Het erfrecht is een rechtsgebied vol valkuilen en is daarom een complex rechtsgebied. Neem bijvoorbeeld de volgende rechtsregel: De echtgenoot en ieder kind hebben jegens elkaar recht op inzage in en afschrift van alle bescheiden en andere gegevensdragers, die zij voor de vaststelling van hun aanspraken behoeven. De daartoe strekkende inlichtingen worden door hen desverzocht verstrekt. Zij zijn jegens elkaar gehouden tot medewerking aan de verstrekking van inlichtingen door derden. – artikel 4:16 lid 4 BW.

Lees meer