Testament

Een goede administratie op orde hebben zorgt voor een goede afwikkeling van de financiële zaken als je er niet meer bent. Denk hierbij aan hypotheek, bankrekening en lidmaatschappen, abonnementen.

Heb je een koophuis. Beschik je over vermogen of zijn er in de familie gecompliceerde relaties, bijvoorbeeld kinderen uit eerdere huwelijken of samengestelde gezinnenstel stel dan altijd een testament op. Laat je vooraf dan goed informeren inclusief over de fiscale gevolgen.

Echtgenoten betalen erfbelasting als ze meer ontvangen dan 723,526 euro. (Jaar 2023) Voor kleinkinderen is de vrijstelling 22.918 euro. Als je geen testament hebt geldt het wettelijk erfrecht, de zogenoemde boedelverdeling.
Daarin staat dat de kinderen en de partner recht hebben op een gelijk deel. In het testament kun je bijvoorbeeld zetten dat je partner alles erft.
Dan kan hij of zij bij leven schenken aan de kinderen. Een ouder mag eenmalig 28.947 euro schenken en jaarlijks 6035 euro zonder dat daar belasting over wordt geheven.

In het testament kan ook een executeur worden benoemd. Die is verantwoordelijk voor het regelen van de uitvaart, het afwikkelen van de financiën en het verdelen van de erfenis.
Dat kunnen ook drie verschillende mensen zijn. Daarnaast is het mogelijk een bewindvoerder te benoemen die de erfenis beheert tot de erfgenaam een bepaalde leeftijd heeft bereikt.
Via het centraal testamentenregister kun je als nabestaande opzoeken of iemand een testament heeft.

Lees meer: