Skip to main content Skip to search

Nieuws

De fiscale vaststellingovereenkomst of wel het fiscale compromis

De vaststelling overeenkomst komt in het fiscale echt veelvuldig voor. Bij deze overeenkomst bereiken de belastinginspecteur en de belastingplichtige / de burger overeenstemming over een bepaald groot en indringend probleem. De vaststelling overeenkomst is mede gebaseerd op het civielrecht, het overeenkomstenrecht, fiscaalrecht en het bestuursrecht. Bij een vaststellingsovereenkomst is volgens de Hoge Raad:

  • “slechts sprake indien een inspecteur en een belastingplichtige een overeenkomst hebben ges loten waarbij zij – zoals het het ontwerpartikel 7.15.1 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is verwoord – ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen ter beëindiging of ter voorkoming van onzekerheid of geschil omtrent hetgeen tussen partijen rechtens geldt, een vaststelling aanvaarden, bestemd om ook te gelden voor zover zij van de tevoren bestaande rechtstoestand mocht afwijken”

De fiscale overeenkomst staat in het midden in het krachtenveld van belastingrecht en privaatrecht .

Vrijwel dagelijks worden talloze overeenkomsten tussen inspecteurs en belastingplichtigen gesloten. Dus niet alleen tussen de belastingdienst en grote ( buitenlandse) concerns/bedrijven.

Deze overeenkomst is bij uitstek geschikt om aan onzekerheid een einde te maken en geschillen tussen de fiscus en belastingplichtigen te beëindigen dan wel te voorkomen.

Dit heeft de voorkeur boven een procedure bij de rechter waarbij partijen tegenover staan. De behoefte het conflict aan de rechter voor te leggen zal niet groot

zijn bij het hanteren van dit instrument.

De belastingdienst stelt er prijs op als redelijk en loyaal door de belastingplichtigen te worden aangemerkt

Wil u meer weten? Vijzelman Fiscaal advies kan uw vragen beantwoorden en behulpzaam zijn.

Neem contact met ons op.

Read more

Complimenten van een dankbare cliënt

Wij kennen elkaar helaas nog maar kort . . . helaas, want ik heb je pas in de 5 achter ons liggende weken als mijn held ontdekt na al die adviseurs die ik, voor ik jou ontmoette, steeds zonder resultaat van mij ongeremd heb laten profiteren.

Geachte heer Vijzelman/ beste Paul,

Wij kennen elkaar helaas nog maar kort . . . helaas, want ik heb je pas in de 5 achter ons liggende weken als mijn held ontdekt na al die adviseurs die ik, voor ik jou ontmoette, steeds zonder resultaat van mij ongeremd heb laten profiteren. Paul, ik heb je leren kennen als een integere-, betrouwbare-, eerlijke- en vooral ook zeer bescheiden allround adviseur met voor mijn zaken eindelijk en daadwerkelijk alle benodigde specifieke vakkennis en bagage zowel fiscaal als juridisch. Mijn goed gevoel over jou bestond van meet af aan en gaf mij reeds meteen na onze eerste bespreking maximale rust en kalmte door de overtuiging mijnerzijds dat jij je werkelijk voor 100% kon- en ook zou inzetten voor mijn zakelijke belangen . . . en dat is waarachtig ook zo gebleken ! Je bent een echt ‚mensen -mens’ met een groot- invloedrijk netwerk in de branches waarbinnen je opereert en waarin jij je met de hoogste opleidingen in hebt bekwaamd en dat ook bijhoudt. Daarnaast heb je met je buitengewoon sterke luister- vaardigheid ook razend snel door waar de schoen wringt en wat al meteen daaraan gedaan moet worden. Paul, je bent mijn vertrouwen alleszins waard gebleken en ik dank je daarvoor.

J.R.R. D

Read more