Waar iemand woont wordt beoordeeld aan de hand van feitelijke omstandigheden. Een duurzame betrekking van persoonlijke aard met een Nederlandse woonplaats hoeft daarbij

Na het afronden van een opleiding tot commercieel verkeersvlieger, treedt een piloot in januari 2017 in dienst bij een in Spanje gevestigde maatschappij. Vanaf april 2017 is hij werkzaam voor een Italiaanse maatschappij. Tijdens zijn verblijf in Spanje en Italië heeft hij woonruimte gehuurd. Aanvankelijk doet de piloot aangifte als binnenlands belastingplichtige. Later neemt hij het standpunt in dat hij vanaf januari 2017 Nederland metterwoon heeft verlaten. Daarop start de Belastingdienst een woonplaatsonderzoek. De uitkomst is dat de piloot binnenlands belastingplichtig is gebleven.

Het geschil

Bij Rechtbank Den Haag is in geschil of de piloot binnenlands belastingplichtige is gebleven of niet. Ook is nog in geschil of de zogeheten ‘blockhours’ tot het Nederlandse loon moeten worden gerekend.

Lees meer